Porta 4

Barcelona

Carrer Martí 18

Porta 4

https://www.google.es/maps/place/Porta4+Teatre:+Escola+i+Sala/@41.4066289,2.1527203,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2bc88987ed1:0x4cf6fb2343389167!8m2!3d41.4066249!4d2.154909


No entenc els homes

Porta 4 (Barcelona)
02/10/2022
8,00 €