VOLS PRESENTAR EL CAMERINO D'ESCENA 25?

24/05/2022

BASES DE PARTICIPACIÓ EN L’ACCIÓ PARTICIPATIVA “EL CAMERINO D'ESCENA 25”

Per participar heu d'acceptar la política de protecció de dades (CLIQUEU AQUÍ I OMPLIU EL FORMULARI).

Primera – Àmbit objectiu

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), dins el seu programa Escena 25, ofereix la possibilitat de participar en el programa “El camerino d’Escena 25”, com a presentador/a, durant la temporada 2022-2023.

“El Camerino d’Escena 25” és un espai setmanal de 15 minuts, aproximadament, enregistrat en vídeo i que es difon en format videopodcast a través del canal de YouTube d’Escena 25 i a altres mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA (CCMA).

L’objectiu del videopodcast és trencar la barrera entre creadors i espectadors, mostrant el costat més personal de joves artistes catalans, especialment de les arts escèniques i la música.

Els candidats que participin en aquesta acció han de proposar un format de programa que connecti amb el públic jove.

La persona que sigui seleccionada haurà de signar un contracte amb l’ICEC que regularà la col·laboració descrita anteriorment, en què s’establirà la seva remuneració i condicions, d’acord amb el que estableixen les presents bases. Ha de tenir disponibilitat per a realitzar un capítol cada setmana, des del mes de setembre del 2022 fins al juliol del 2023, amb un màxim de 45 capítols (clips). La seva relació amb l’ICEC tindrà caràcter mercantil. El preu per capítol és de 120€, més IVA, a facturar mensualment, abans de la finalització del mes objecte de facturació.

PLANTEJAMENT DEL PROGRAMA:

En cada programa s’entrevista un/a artista jove i referent o emergent del panorama cultural (especialment de música i arts escèniques). El format concret de l’espai el proposarà el presentador. 

Els enregistraments es realitzaran d’acord amb un format fix i estandarditzat a l'estudi d'iCat, encara que ocasionalment es pugui gravar en algun altre indret

 

CONVIDATS:

Artistes de les arts escèniques i el panorama musical, sobretot joves o que atrauen un públic jove.

Exemples dels primers convidats: Flash Ice Cream, Nerea Rodriguez, Jaume Casals, Natàlia Barrientos, Andreu Juanola, Lildami, etc.

Criteri de paritat masculina/femenina i teatre/música

 

FORMAT:

• Clip de vídeo d'un màxim de 15 minuts

• + continguts extres i inèdits per a Xarxes Socials

• + participació del públic per a Xarxes Socials

 

CALENDARI

• 1a emissió: 22 de setembre 2022

• última emissió: 27 de juliol 2023

• Primera gravació: Inici de setembre de 2022

 

HORARI DE PUBLICACIÓ: cada dijous a les 16h

El programa es posarà a disposició/s’emetrà al canal de YouTube d’Escena 25 per part de l’ICEC i la CCMA a través dels seus propis canals (web, app i ràdio) i embadat des del Youtube d’ICEC i al YouTube d’iCat.

 

HORARI GRAVACIÓ: Es determinarà a principis de temporada, segons la disponibilitat de l’estudi d'iCat.

 

Segona - Requisits de participació

Les persones que vulguin participar en aquesta acció com a candidates a presentar el programa han de complir els requisits següents:

- Edat: entre 18 i 25 anys.

- Estar registrat/da a Escena 25 https://www.escena25.cat/

- Compromís de presentar el programa “El camerino d’Escena 25” del setembre del 2022 al juliol del 2023.

- Acceptar les condicions (política de protecció de dades) amb què seran tractades les dades personals de la persona participant.

 

Tercera.- Forma de participació

Per a participar en aquest acció, cal que les persones interessades enviïn, entre el 24 de maig i el 2 de juny del 2022, a l’adreça de correu electrònic publics.icec@gencat.cat, els documents següents, indicant a l’assumpte del correu “EL CAMERINO 2022”:

• Currículum que inclogui nom i cognoms complets, data de naixement, correu-e, telèfon mòbil, i DNI.

• Projecte de programa que es proposa, en format Word.

• Un vídeo de tres minuts, aproximadament, que mostri la proposta de programa.

Mentre la convocatòria de participació estigui oberta, les persones interessades poden comunicar els seus dubtes i incidències relacionades amb aquesta acció per correu electrònic a l’adreça publics.icec@gencat.cat.

 

Quarta.- Criteris de selecció

Per a la selecció del/de la candidat/a es valora l'expressió oral i la creativitat, així com aquella informació derivada del currículum que pugui aportar valor a la tasca de prescriptor/a.

 

Cinquena.- Comissió de valoració

Una comissió integrada per 2 representants de l’ICEC i 2 representants de la CCMA SA, seleccionaran de manera conjunta la persona guanyadora, en aplicació dels criteris de valoració establerts anteriorment.

 

Sisena.- Publicitat i difusió del resultat del procés de selecció

L’ICEC farà públic el resultat provisional de la persona proposada com a guanyadora dimecres 15 de juny de 2022, a través dels mitjans següents:

https://www.escena25.cat/ i http://icec.gencat.cat/ca/inici/

A partir de l’endemà de la data indicada, s’obrirà un període de 10 dies hàbils perquè les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes en relació amb la proposta publicada. Aquestes al·legacions s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic següent: publics.icec@gencat.cat L’ICEC les resoldrà en un termini de 10 dies i comunicarà la resposta de manera individual a les persones que les hagin formulat, a través de la seva adreça de correu electrònic. Un cop passat el termini indicat, l’ICEC resoldrà de manera definitiva el nom de la persona guanyadora i li comunicarà de manera individualitzada a través de la seva adreça de correu electrònic.

L’ICEC publicarà el resultat definitiu de la selecció a través dels mateixos mitjans indicats anteriorment.

Tant la proposta provisional com la selecció definitiva poden incloure una llista de reserva, en base a les valoracions obtingudes per les persones participants, per a substituir la persona proposada com a guanyadora en el cas que no pugui ser-ho de manera definitiva, o per a substituir el/la guanyadora definitiu/va si per qualsevol circumstància no pot dur a terme la col·laboració prevista.

L’acció participativa es pot declarar deserta si es considera que no hi ha cap candidatura que reuneixi els mèrits suficients d’acord amb els criteris de valoració establerts.

 

Setena.- Condicions i límits de participació

El fet de participar en aquesta acció comporta l’acceptació d’aquestes bases reguladores.

No pot participar en aquesta acció el personal adscrit l’ICEC i a la CCMA

 

Vuitena.- Protecció de dades de caràcter personal

Per gestionar adequadament l’acció de participació, l’ICEC haurà de tractar les dades personals de les persones participants amb la finalitat de gestionar-ne la selecció, en un primer moment, i poder donar compliment a les obligacions contractuals, pel que fa a la persona seleccionada.

 

La informació relativa al tractament de dades personals és la següent:

 

 

Responsable:

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) NIF Q-0801212-B

Passatge de la Banca, 1-3, 08002 Barcelona

Finalitat:

Selecció, contractació i liquidació d’honoraris a la persona seleccionada com a presentadora del programa “El Camerino d’Escena 25”

Legitimació:

En relació amb les persones que participin en l’acció, el seu consentiment; en relació amb el/la candidat/a seleccionat/da, el compliment d’una obligació contractual.

Drets:

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades es poden fer adreçant una sol·licitud               escrita             a             l’adreça             electrònica protecciodades.icec@gencat.cat, identificant-se mitjançant nom, cognoms i DNI, i indicant quin dels drets esmentats es vol exercir.

Conservació:

Les dades de les persones participants es guardaran únicament un mes des de la publicació del nom de la persona seleccionada definitiva, passat el qual es destruiran amb totes les garanties que indica la legislació vigent.

Comunicacions a tercers:

L’ICEC publicarà i difondrà el nom/imatge/veu de la persona seleccionada com a guanyadora, així com el nom i cognoms de les persones que integrin una eventual llista de reserva, d’acord amb el que estableix la base sisena, a través de qualsevol dels mitjans de comunicació i xarxes socials de l’ICEC i la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, NIF Q-0891001J, c/ Oriol Martorell, 1, de Sant Joan Despí).

 

La resta de dades de caràcter personal de les persones participants no seran comunicades a tercers, llevat d’aquelles referents a la persona guanyadora que sigui contractada que sigui necessari comunicar a Hisenda per al compliment de les obligacions tributàries i fiscals.

 

Per a més informació sobre la política de protecció de dades de la CCMA, SA, les persones interessades poden consultar a: https://www.ccma.cat/avis- legal/privacitat/drets/

La CCMA SA rebrà les dades trameses per les persones que participin en aquesta acció, verificarà el compliment dels requisits, i les trametrà a l’ICEC per al seu tractament amb la finalitat descrita. La CCMA únicament intervindrà com a encarregat de tractament i en cap cas tractarà aquestes dades un cop trameses a l’ICEC

 

Novena.- Xarxa de comunicacions

L’ICEC resta exonerat de qualsevol responsabilitat derivada d’un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, Internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de l’acció participativa per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.


Desena.- Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web de l’ICEC https://www.escena25.cat/ i http://icec.gencat.cat/ca/inici/ i del web de la CCMA http://www.ccma.cat/catradio/icat/

L’ICEC es reserva el dret de modificar les condicions de la present acció en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada, la qual cosa han de comunicar a través dels mateixos mitjans utilitzats per a la difusió de la convocatòria i d’aquestes bases reguladores.

 

#ElCamerino de DAVE

24/05/2022

Aquesta setmana ve a girar la ruleta de El Camerino en Dave Zulueta! El vam descobrir a l’edició 2018 del conegut programa de televisió Operación Triunfo, OT pels qui coneixem i dominem el format. Tot i ser un programa exclusivament musical, l’artista sempre ha presentat interés per altres disciplines.

Ha publicat el libre Un poeta en silencio, s’ha format en interpretació i, actualment, s’hi dedica. El podrem veure a la Sala Pangolí a l'obra Capullos que volen, l’adaptació al català de la comèdia de Lluís Mosquera. Dirigida per Jesús Fernàndez i protagonitzada per Jaume Casals, Èlia Solé, Joana Roselló i Dave Zulueta.

Quina relació manté en Dave amb la seva etapa dins del famós format musical? Què es diria a ell mateix just després de sortir de l’acadèmia? En quin moment es va sentir preparat per invertir esforços i confiança en altres disciplines artístiques?

Si vols saber-ho, no et perdis el nou programa de El Camerino!

#ElCamerino de GEMMA HUMET

18/05/2022

Aquesta setmana farà girar la ruleta de El Camerino d’Escena 25 la Gemma Humet, cantant i pianista.

Ha vingut al programa a presentar-nos el seu quart projecte, dos anys després de “Màtria” (amb el que va guanyar el Premi Enderrock de la Crítica a millor disc de Cançó d’autor del 2020) ens porta “Rere tot aquest fum”, produït per Jordi Casadesús. Un viatge a través dels misteris i les fugues de l’amor, possant en dubte l’amor romàntic i remarcant que sense amor propi, no hi ha possibles maneres d’estimar. El seu nou projecte està disponible des del passat 1 d’abril a totes les plataformes digitals.

Si voleu saber-ne més, no us perdeu el nou programa de El Camerino!

#ElCamerino de RALLY RAY

11/05/2022

El passat 5 de maig ens va visitar a El Camerino d’Escena 25 en Martí Nadal, artísticament conegut com a Rally Ray, un jove artista d’Igualada que el passat 25 de febrer va publicar el seu àlbum debut STP: Struggle To Progress.

Farà girar la ruleta i no dubtarà ni un sol moment en contestar totes les nostres preguntes amb total sinceritat. Quina és la proposta musical del panorama català que menys el convenç? Quin és el moment de la seva vida on més vergonya ha passat?

Tot això i més al nou programa de El Camerino!

#ElCamerino de SAMANTHA HUDSON

04/05/2022

El passat dijous 28 d'abril vam sortir dels estudis per coincidir amb la Samantha Hudson. Muntem el seu a l’IDEAL BARCELONA, el Centre d’Arts Digitals de Barcelona, on es celebra l’Active Activism Act, una exposició feta per i per a la Generació Z que pretén visibilitzar noves formes d’activisme a través de nous formats de narratives digitals. Aquesta ha tingut  lloc de forma presencial del 25 d’abril a l’1 de maig, i de forma digital fins el 30 de maig.

La Samantha serà l’encarregada de dinamitzar aquesta experiència i acompanyar a l’espectador a través d’un xat de WhatsApp. L’artista polifacètica també ens avançarà coses de la seva gira amb “Liquidación Total”, el seu últim disc amb el que està omplint teatres, sales, festivals i festes d’arreu del territori, com per exemple el festival Sónar 2022, que es celebrarà els dies 16, 17 i 18 de juny a Barcelona.

Si voleu saber més, no us perdeu el nou programa de El Camerino!

#ElCamerino d'ALÉRGICAS AL POLEN

20/04/2022

El passat dijous 7 d'abril ens van venir a visitar a El Camerino d’Escena 25 dues de les integrants del grup Alérgicas al Polen: la Joana Subirats i la Marina Rico.

Alérgicas al Polen son un grup de música format per 6 noies del barri de Gràcia. Fa poc més d’un any van treure el seu primer EP i aquesta setmana venen a fer girar la ruleta i a presentar el seu segou àlbum “De sobretaula”.

Si les voleu conèixer millor, no us perdeu el nou programa de El Camerino!

VOLS PARTICIPAR AL FESTIVAL ZIP DEL TNC?

08/04/2022

BASES DE PARTICIPACIÓ EN L’ACCIÓ PARTICIPATIVA

Per participar heu d'acceptar la política de protecció de dades.

Joves espectadors- ZIP- ARTS ESCÈNIQUES AL TNC

Primera – Àmbit objectiu

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i el Teatre Nacional De Catalunya (TNC), organitzen conjuntament l’acció participativa “Joves espectadors-ZIP, Festival de creació contemporània. Arts Escèniques al TNC”.

Aquesta acció consisteix a seleccionar 17 joves espectadors perquè participin, en règim de col·laboradors/es, al Festival de creació contemporània, ZIP del Teatre Nacional de Catalunya; https://www.tnc.cat/ca/cicle-zip, durant la temporada 2021/2022 i la temporada 2022/2023.

L’objectiu és formar un grup d’espectadors per participar de la programació del ZIP així com, assistir a les xerrades, als debats i als laboratoris organitzats per l’ocasió. Aquestes activitats -xerrades, laboratoris i debats- tenen com a finalitat  compartir i generar noves idees per la producció, programació i/o a la creació d’espectacles contemporanis.

Per un costat, el TNC proposa un itinerari d’espectacles i per l’altra, un conjunt d’activitats paral·leles. Aquestes activitats tenen dues naturaleses: les organitzades exclusivament des del TNC pel grup de joves i les organitzades conjuntament entre el grup de joves i el TNC.

Així doncs, els participants han d’assistir com a espectadors a les obres que es proposa a l’itinerari.  Han de participar de les activitats durant el Festival.  I posteriorment, han d’assistir a tres reunions (en línia) que tenen com a finalitat proposar noves activitats pel Festival de la següent temporada.

El TNC es fa càrrec de les despeses d’allotjament, dietes i entrades als espectacles durant els dos dies de participació al Festival ZIP del TNC.

Segona - Requisits de participació

Les persones que vulguin participar en aquesta acció han de complir els requisits següents:

 • Edat: 18 a 25 anys.
 • Estar registrat a Escena 25 https://www.escena25.cat/
 • Disponibilitat per assistir al TNC del 17 al 19 de juny del 2022 durant el Festival ZIP i la col·laboració en tres trobades anuals mixtes (presencials i/o en línia), les dates de les quals les decidirà el grup que es conformi.
 • Col·laborar activament en les trobades i durant l’estada al ZIP.
 • Acceptar les condicions (política de protecció de dades) amb què seran tractades les dades personals de la persona participant.

Tercera.- Forma de participació

Per a participar en aquest acció cal que les persones interessades enviïn, del 8 al 20 d’abril a l’adreça de correu electrònic publics.icec@gencat.cat , els documents següents:

 • Un vídeo (màx. 2 minuts) explicant la proposta d’una activitat que proposaries (taller, xerrada, laboratori, etc.) a la resta de companys/es del grup. Exemples: Un debat sobre ecologia i teatre, un taller de dansa, el disseny d’un mural per les parets d’un teatre, etc. (Tots els formats i tots els temes relacionats amb les arts escèniques, es consideren adequats).
 • Un document amb un màxim de 100 paraules on ens expliquis la teva trajectòria (Interessos, aficions, estudis, etc.) .
 • Un document responent les preguntes següents: Nom complet, data de naixement, lloc de residència, correu-electrònic, telèfon mòbil i DNI. On has trobat la informació sobre el ZIP-ESCENA 25? Quin espectacle d’arts escèniques contemporani (dansa contemporània, performance, site specífic, etc.) t’agradaria recomanar-nos? –aquesta darrera pregunta l’has de respondre amb un màxim de 100 paraules-.

Mentre la convocatòria de participació estigui oberta, les persones interessades poden comunicar els seus dubtes i incidències relacionades amb aquesta acció per correu electrònic a l’adreça publics.icec@gencat.cat.

Quarta.- Criteris de selecció

Per a la selecció i conformació del grup es valora l'expressió oral i la creativitat, així com aquella informació derivada de la trajectòria i recomanacions que posi de manifest l’interès per les arts escèniques contemporànies de nous formats (híbrids, expandits, diversos, etc.).

Cinquena.- Comissió de valoració

Una comissió integrada per 2 representants de l’ICEC – Silvia Duran i Gemma Gil - i 2 representants del TNC -Sònia Camacho i Judit Pujol-  i 3 joves de la comunitat d’Escena 25 – Àlex Castro, Anna Ginestà, Mireia Giraldez-, seleccionaran de manera conjunta els 17 joves participants, en aplicació dels criteris de valoració establerts anteriorment.

 

Sisena.-  Publicitat i difusió del resultat del procés de selecció

L’ICEC farà públic el resultat provisional de les persones seleccionades el dia 9 de maig de 2022 a través dels mitjans següents:

A partir de l’endemà de la data indicada, s’obrirà un període de 10 dies hàbils perquè les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes en relació amb la proposta publicada.

L’ICEC farà públic el resultat definitiu de la selecció a través dels mateixos mitjans indicats anteriorment.

Tant la proposta provisional com la selecció definitiva poden incloure una llista de reserva, en base a les valoracions obtingudes per les persones participants, per a substituir la/les persona/es seleccionades, en el cas que no pugui ser-ho de manera definitiva, o que per qualsevol circumstància no puguin dur a terme la col·laboració prevista.

L’acció participativa es pot declarar deserta si es considera que no hi ha cap candidatura que reuneixi els mèrits suficients d’acord amb els criteris de valoració establerts.

Setena.- Condicions i límits de participació

El fet de participar en aquesta acció comporta l’acceptació d’aquestes bases reguladores.

Vuitena.- Protecció de dades de caràcter personal

Per gestionar adequadament l’acció de participació, l’ICEC i el TNC hauran de tractar les dades personals dels participants amb la finalitat de gestionar la selecció de les persones inscrites, en un primer moment, i de les persones seleccionades, posteriorment.

El tractament de les dades personals es realitzarà d’acord amb les condicions següents:

Responsable:

Teatre Nacional de Catalunya, SA

Pl. De les Arts, 1

08013 Barcelona

A60942851

Delegat: dadespersonals@tnc.cat

Encarregat del tractament

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

NIF: Q0801212B

Rambla de Santa Mònica, 8

08002 Barcelona

Delegat: bbenguria@gencat.cat

Finalitat:

Gestionar la selecció de 17 joves espectadors per participar en el Festival ZIP del TNC i la participació de les persones seleccionades en les activitats del festival.

La finalitat del tractament de les dades de les persones seleccionades es complementa amb unes condicions addicionals.

Legitimació:

En relació amb les persones participants en l’acció, el seu consentiment.

La legitimació per a la utilització de les dades de les persones seleccionades és contractual, d’acord amb el que s’indica a les condicions addicionals.

Drets:

Els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació, d’oposició, de limitació de tractament i de portabilitat es poden fer a través d’un correu electrònic a dadespersonals@tnc.cat en què cal que s’identifiquin amb nom i cognoms i NIF, i que indiquin quin/s dels drets anteriors volen exercir, així com qualsevol informació addicional que escaigui.

Conservació:

Les dades dels participants no seleccionats es guardaran únicament un mes després de l’elecció de la persona seleccionada i després es destruiran amb totes les garanties que indica la legislació vigent.

Les dades dels participants seleccionats es conservaran durant el termini que s’indica a les condicions addicionals.

Comunicacions a tercers:

El TNC no comunicarà a tercers les dades dels participants.

La comunicació i altres formes d’utilització de les dades de les persona seleccionades es realitzaran d’acord amb les condicions addicionals.

Condicions addicionals relatives al tractament de les dades de les persones seleccionades:

La participació en l’acció comporta l’autorització al TNC per a enregistrar audiovisualment i mitjançant fotografia els actes en què la persona concursant participi si és seleccionada, així com l’autorització per a:

 • Editar l’enregistrament anterior de forma aïllada o juntament amb les intervencions d’altres persones que hagin participat en el mateix acte.
 • Comunicar públicament la versió editada de l’enregistrament i fotografies per qualsevol mitjà i sistema, incloent la seva posada a disposició electrònica a través d’Internet (a través del web propi o de tercers), amb la finalitat no comercial de fer difusió de les activitats relacionades amb el festival; tant per a descàrrega com per a streaming.
 • Utilitzar l’enregistrament i fotografies esmentats en els materials de difusió i promoció de futures edicions del festival, per a la seva comunicació pública en la manera indicada a l’apartat anterior i la seva distribució en suport físic amb finalitats no comercials.
 • Indicar el nom del/de la persona participant en relació amb l’enregistrament/fotografies de la seva intervenció, en el mitjans o suports en què es difonguin.
 • Emetre o retransmetre per radiodifusió les activitats relacionades amb el festival.

L’autorització anterior s’entén atorgada per a tot el món i per a tot el període de protecció legal de les obres audiovisuals o fotogràfiques que en derivin, sense que se’n pugui fer en cap cas un ús comercial i sense que la seva utilització en la manera autoritzada generi el dret a percebre una contraprestació econòmica per part de la persona participant.

Per a més informació sobre la política de protecció de dades del TNC, les persones interessades poden consultar la Política de Privacitat del TNC en www.tnc.cat

Novena.- Xarxa de comunicacions

L’ICEC i el TNC resten exonerats de qualsevol responsabilitat derivada d’un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, Internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de l’acció participativa per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.

Desena.- Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web de l’ICEC https://www.escena25.cat/ i  http://icec.gencat.cat/ca/inici/i del web www.tnc.cat

L’ICEC i el TNC es reserven el dret de modificar les condicions de la present acció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada, la qual cosa han de comunicar a través dels mateixos mitjans utilitzats per a la difusió de la convocatòria i d’aquestes bases reguladores.

 

#ElCamerino de JULIET MAYO

05/04/2022

El passat 31 de març va venir a girar la ruleta de El Camerino la Juliet Mayo, una cantautora de Premià de Mar.

El seu EP debut amb el que va engegar la seva carrera musical “Del meu cor al teu” es va estrenar el 5 de maig del 2021. Aquest EP ha estat la banda sonora d’un curtmetratge que ha dirigit ella mateix i ha titulat “Alguien mira a otro alguien”. El dia 13 de maig es farà un primer visionat d’aquest curtmetratge a l’amistar de Premià de Mar. Recentment ha tret un nou tema titulatY afónicas seguiremos gritando, aquest és el primer single del que será el seu nou projecte musical, que anirà veient la llum al llarg del 2022.

Si la voleu conèixer millor, no us perdeu el nou programa de El Camerino!

#ElCamerino de JÚLIA GIBERT

29/03/2022

El passat dijous 24 de març ens va visitar a El Camerino d’Escena 25 la Júlia Gibert. Actriu i cheerleader, coneguda per sèries com Nit i Dia, Les de l’hoquei i Vida Perfecta, entre d’altres.

Avui ve a presentar-nos l’últim projecte en el que ha participat: "Ser o no ser”, la nova sèrie de Playz. Els tres primers episodis es podran veure en primícia al Festival de Màlaga aquest 25 de març i la sèrie complerta estarà disponible a partir del 30 de març.

Què prefereix: dedicar-se al cheer o a la interpretació? Quina és la cançó que menys suporta? A qui li agradaria que convidèssim a fer girar la ruleta? Tot això i molt més a el nou programa de El Camerino!

 

#ElCamerino de CIA KIWI

22/03/2022

La Companyia Kiwi neix al 2019, quan l’Aina Planagumà i la Júlia Gelpí comencen a crear el que més tard serà el primer projecte de la companyia: l’Abisme.

En aquest viatge s’hi uneixen en Roger Guitart i en Pere Vallribera. Van estrenar aquesta primera peça a la Sala Barts Club el novembre del 2019, amb en Jaume Viñas com a director. Amb aquesta última incorporació, el text dona un gir de 180 graus i esdevé el que avui en dia es coneix com a l’Abisme, espectacle amb el que van guanyar el premi a Millor Text original del Festival Mutis, edició 2020. Gràcies a aquest premi, aquest 2022, el mateix festival Mutis, publicarà una edició de l’Abisme en llibre.

De què parla l’Abisme? Tenen més projectes engegats? No us perdeu el nou programa de El Camerino!

#ElCamerino de SVETLANA

15/03/2022

El dijous 10 de març la ruleta de El Camerino va sortir a passejar pel barri de Poblenou. La Júlia i en Roc, integrants del grup de música Svetlana, ens porten fins a la Plaça dels Campions, la que defineixen com la més decadent de Barcelona.

Svetlana neix de la festa, d'on agafa el seu màxim esplendor, neix d'aquella broma que més val prendre's seriosament perquè ha vingut per quedar-se.

En el programa d'aquesta setmana les convidades faran fortes declaracions i ens regalaran una petita mostra de les seves aptituds com a ballarines. No us ho perdeu!

TOP 3 Escena 25 | FEBRER

09/03/2022

 

Els passats 25 i 26 de febrercom cada mes, la plataforma d’ Escena 25 va permetre comprar entrades per espectacles d’arts escèniques i concerts.

Aquí us portem un TOP 3 de les obres que més han comprat els joves registrats a Escena 25 de cara al mes de març:

 

1. La Filla del Mar: una creació en forma de teatre musical de La Barni Teatre, a partir de l’obra d’Àngel Guimerà, que apropa al públic a un dels grans clàssics del teatre català.

La podeu veure al Teatre Condal fins l’1 de maig.

2. L’Oreneta: de Guillem Clua i dirigida per Josep Maria Mestres. L’Oreneta ens parla d’una severa professora de cant que rep a casa un home jove que vol millorar la seva tècnica vocal per cantar al memorial de la seva mare morta recentment.

La podeu veure a La Villaroel fins l’1 de maig.

3. Crim i Càstig: una obra de Fiódor Dostoyevski adaptada i dirigida per Pau Carrió i amb una traducció novel·lística de Miquel Cabal guardonada amb el Premi Ciutat de Barcelona 2021. Un carrusel titànic d’accions i emocions a la fina línia entre la bondat i la maldat, la innocència i la perversitat.

La podeu veure al Teatre Lliure fins el 3 d’abril.

 

Aquestes i moltes més obres estaran disponibles a escena25.cat els propers 25 i 26 de març!

 

Si vols llegir més sobre públics culturals, no dubtis en visitar aquest blog!!

#ElCamerino de FLASHY ICE CREAM

07/03/2022

El passat dijous 3 de març ens va visitar a El Camerino tres dels integrants de Flashy Ice Cream, el grup referent de música urbana de Catalunya.

L'any passat van guanyar el premi com a Millor Disc de música Urbana per la crítica dels Enderrock amb el seu segon disc Don Gelato. Recentment han participat al Disc de la Marató de TV3 amb "Ja no tinc por" una versió de Yo ya no quiero ná de Lola Índigo. Avui venen al programa a presentar el seu tercer àlbum: "HANGOVER", que va sortir el 18 de febrer.

Qui és més probable que la cagui durant una entrevista? Qui s'adormiria i arribaria tard a un lloc important? Qui té més possibilitats d'acabar a la presó? Si ho voleu saber, no us perdeu el nou programa de El Camerino!

 

#ElCamerino d'Eloi Duran

02/03/2022

Ja fa una any que l'Eloi va publicar el seu primer EP, i per celebrar-ho ha tret la live session del disc i ens ha fet una visita a El Camerino.

Ha estat nominat als Premis Enderrock en la categoria de millor disc de cançó d'autor. També teniu a totes les plataformes el seu tema Res a fer, una col·laboració amb en Gerard Rodríguez. Ens explica que aviat començarà a produir nova música i a treballar en els seus directes.

L'Eloi no només es dedica a la música, també és actor. Integrant de la Companyia La Mare, estrenen aviat el seu primer projecte: Swimming Pool, de Juli Disla, produïda per la pròpia companyia i dirigida per en Ferran Rivas. El farem escollir entre el teatre i la música... Us imagineu què contestarà? No us perdeu el nou programa de El Camerino!!!

#ElCamerino de Dèlia Brufau

22/02/2022

El passat dijous 17 de febrer ens va acompanyar a El Camerino d'Escena 25 la Dèlia Brufau. Actriu i amiga de l'ànima de la nostra presentadora, no dubta en demanar més puntuació per sortir del tot gloriosa de l'entrevista. La podrem veure properament a la pel·lícula "La voluntaria", protagonitzada per Carmen Machi i a una de les noves propostes de Netflix "Tú no eres especial".

L'actriu està ben confiada i ens regala uns boníssims titulars. No us podeu perdre el nou programa de El Camerino!

#ElCamerino de Martí Atance

11/02/2022

El dijous 10 de febrer ens va fer una visita a El Camerino d’Escena 25 en Martí Atance! Actor, comediant, dinamitzador d’esdeveniments, creador de contingut i estafador professional. El vam conèixer fent d’Arnau a Merlí Sapere Aude, i avui ens explica quins seran els seus propers projectes.

El farem servir de conillet d'índies per reformular algunes de les preguntes de la ruleta, si voleu saber si se'n surt no us perdeu el nou programa de El Camerino!

#ElCamerino de Gigi Ros

08/02/2022

El dijous 3 de febrer ens va visitar a El Camerino d'Escena 25 la Gigi Ros.

Actriu, cantant, ballarina i compositora, ve a presentar-nos el seu nou single Tota l'Estona. Feia temps que volia trobar un canal d'expressió que li permetés fer una proposta artistica compacta, la música l'ha acompanyat tota la vida i ha decidit apostar fort per això. En el seu projecte és capaç de combinar a la perfecció totes aquestes disciplines artístiques.

Si encara no la coneixeu, no us podeu perdre el nou programa de El Camerino!

#ElCamerino de la Candela Antón

01/02/2022

La Candela Antón és la primera convidada en fer girar La Ruleta aquest 2022!

El dijous 27 de gener ens va visitar a El Camerino d'Escena 25 l'actriu de cinema, teatre i televisió, Candela Antón! Ens va venir a presentar un monòleg que ella mateixa protagonitza: Nadie dice que esté loca, i que podrem veure del 3 al 27 de febrer al Teatre La Gleva.

Com li ha sentat la pandèmia? Què és per ella l'èxit? Quants diners té al compte bancari? Si voleu saber-ho, no us perdeu el nou programa de El Camerino.

#ElCamerino Especial "CARTA ALS REIS"

15/01/2022

Què has escrit a la carta als reis?
Els nostres 6 convidats ho tenen clar i ens ho expliquen en els 3 capítols especials de #ElCamerino especial festes!

Les primeres convidades són una parella d'artistes TOP: les @laschatisdemontalban. Actrius, escriptores i bé, fan de tot! El segon episodi del #Camerino especial "CARTA ALS REIS " el protagonitza @labellaotero.pdf, productora dels actors i dramaturgs @pablicidad i @earqullie. I el 3r i últim capítol del #Camerino especial "CARTA ALS REIS" el protagonitza una convidada molt especial, la cupletista, vedette i actriu @gloriaribera.

Pots veure els videos al nostre canal de YouTube!

 

Vols ser prescriptor cultural a iCat?

BASES DE PARTICIPACIÓ EN L’ACCIÓ PARTICIPATIVA

Per participar heu d'acceptar la política de protecció de dades. (cliqueu sobre política de protecció de dades i ompliu el formulari)

PRESCRIPTOR CULTURAL A iCat

 

Primera – Àmbit objectiu

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA (CCMA) organitzen conjuntament l’acció participativa Prescriptor cultural a iCat”.

Aquesta acció consisteix a seleccionar un/a prescriptor/a cultural perquè participi, en règim de col·laborador/a, a la ràdio musical i cultural de Catalunya Ràdio, iCat http://www.ccma.cat/catradio/icat/ , durant la temporada 2021-2022, protagonitzant un espai setmanal d’entre 5 i 10 minuts en el programa “Els Experts”, que s’emet de dilluns a divendres de 6 a 11h. En aquest espai el/la prescriptor/a seleccionat/da recomanarà propostes musicals i culturals en què, entre d’altres, inclourà  els espectacles i concerts oferts a través de la plataforma Escena25 https://www.escena25.cat/

La persona que sigui seleccionada haurà de signar un contracte amb la CCMA SA que regularà la col·laboració descrita anteriorment, en què s’establirà la seva remuneració en les mateixes condicions que els col·laboradors de l’emissora.

Segona - Requisits de participació

Les persones que vulguin participar en aquesta acció han de complir els requisits següents:

 • Edat: 18 a 25 anys.
 • Estar registrat a Escena 25 https://www.escena25.cat/
 • Disponibilitat per a fer una col·laboració setmanal a iCat, d’octubre 2021 a juliol 2022
 • Acceptar les condicions (política de protecció de dades) amb què seran tractades les dades personals de la persona participant.

Tercera.- Forma de participació

Per a participar en aquest acció cal que les persones interessades enviïn,  del 22 de setembre al 3 d’octubre del 2021, a l’adreça de correu electrònic publics.icec@gencat.cat , els documents següents:

 • un currículum que inclogui nom complet, data de naixement, correu-e, telèfon mòbil i DNI.
 • un vídeo de dos minuts, aproximadament, en què es recomani alguna proposta cultural (arts escèniques, música, cinema, literatura, arts visuals, còmics, videojocs, etc.).

Mentre la convocatòria de participació estigui oberta, les persones interessades poden comunicar els seus dubtes i incidències relacionades amb aquesta acció per correu electrònic a l’adreça publics.icec@gencat.cat.

Quarta.- Criteris de selecció

Per a la selecció del/de la prescriptor/a es valora l'expressió oral i la creativitat, així com aquella informació derivada del currículum que pugui aportar valor a la tasca de prescriptor/a.

Cinquena.- Comissió de valoració

Una comissió integrada per 2 representants de l’ICEC i 3 representants de la CCMA SA seleccionarà de manera conjunta la persona guanyadora, en aplicació dels criteris de valoració establerts anteriorment.

Sisena.-  Publicitat i difusió del resultat del procés de selecció

L’ICEC i la CCMA SA faran públic el resultat provisional de la persona proposada com a guanyadora divendres 15 d’octubre, a través dels mitjans següents:

A partir de l’endemà de la data indicada, s’obrirà un període de 10 dies hàbils perquè les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes en relació amb la proposta publicada. Aquestes al·legacions s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic de la CCMA SA següent: vfarre.n@ccma.cat i caledo.x@ccma.cat.  La CCMA SA les resoldrà en un termini de 10 dies i comunicarà la resposta de manera individual a les persones que les hagin formulat, a través de la seva adreça de correu electrònic. Un cop passat el termini indicat, la CCMA SA resoldrà de manera definitiva el nom de la persona guanyadora i li comunicarà de manera individualitzada a través de la seva adreça de correu electrònic.   

L’ICEC i la CCMA SA faran públic el resultat definitiu de la selecció a través dels mateixos mitjans indicats anteriorment.

Tant la proposta provisional com la selecció definitiva poden incloure una llista de reserva, en base a les valoracions obtingudes per la les persones participants, per a substituir la persona proposada com a guanyadora, en el cas que no pugui ser-ho de manera definitiva, o per a substituir el/la guanyadora definitiu/va si per qualsevol circumstància no pot dur a terme la col·laboració prevista.

L’acció participativa es pot declarar deserta si es considera que no hi ha cap candidatura que reuneixi els mèrits suficients d’acord amb els criteris de valoració establerts.

Setena.- Condicions i límits de participació

El fet de participar en aquesta acció comporta l’acceptació d’aquestes bases reguladores.

No hi pot participar personal adscrit a la CCMA o a l’ICEC ni cap persona relacionada professionalment amb aquesta acció participativa.

Vuitena.- Protecció de dades de caràcter personal

Per gestionar adequadament l’acció de participació, la CCMA SA haurà de tractar les dades personals dels participants amb la finalitat de gestionar la selecció dels col·laboradors en un primer moment, i pel que fa a la persona seleccionada, poder donar compliment a les obligacions contractuals.

La informació relativa pel que fa a protecció de dades és la següent:

Responsable:

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA

Oriol Martorell, 1 de Sant Joan Despí (08970)

Delegat: dpd@ccma.cat

Finalitat:

Gestionar la selecció del col·laborador de ràdio i la seva posterior contractació.

Legitimació:

Per als participants en l’acció el seu consentiment i per al col·laborador seleccionat el compliment d’una obligació contractual.

Drets:

Els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació, d’oposició, de limitació de tractament i de portabilitat es poden fer al domicili del responsable acompanyant una còpia del DNI.

Conservació:

Les dades dels participants es guardaran únicament un mes després de l’elecció de la persona seleccionada i després es destruiran amb totes les garanties que indica la legislació vigent.

Comunicacions a tercers:

La CCMA, SA no comunicarà a tercers les dades dels participants. Únicament es comunicaran les dades de la persona contractada a la seguretat social i a hisenda per poder gestionar la contractació i fer efectives les obligacions tributàries i fiscals.

Existeix la possibilitat que en la selecció dels participants la CCMA, SA, i l’ICEC puguin difondre per antena i comunicar públicament, a través de les seves respectives plataformes electròniques la veu i nom del guanyador de l’acció.

Per a més informació sobre la política de protecció de dades de la CCMA, SA, les persones interessades poden consultar a: http://www.ccma.cat/avis-legal/privacitat-i-cookies/

L’ICEC rebrà, per compte de la CCMA SA, les dades trameses per les persones que participin en aquesta acció, verificarà el compliment dels requisits, i les trametrà a la CCMA per al seu tractament amb la finalitat descrita. L’ICEC únicament intervindrà com a encarregat de tractament i en cap cas tractarà aquestes dades un cop trameses a la CCMA SA.

Novena.- Xarxa de comunicacions

L’ICEC i la CCMA SA resten exonerats de qualsevol responsabilitat derivada d’un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, Internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de l’acció participativa per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.

Desena.- Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web de l’ICEC https://www.escena25.cat/ i  http://icec.gencat.cat/ca/inici/i del web http://www.ccma.cat/catradio/icat/

L’ICEC i la CCMA SA es reserven el dret de modificar les condicions de la present acció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada, la qual cosa han de comunicar a través dels mateixos mitjans utilitzats per a la difusió de la convocatòria i d’aquestes bases reguladores.

TORNEM MÉS FORTS QUE MAI!

Escena 25 torna a estar actiu DEL 25 DE SETEMBRE AL 15 DE DESEMBRE!

Iniciem la temporada amb energia i agafats de la mà dels millors espectacles i concerts, que podeu consultar a la nostra pàgina web: https://www.escena25.cat

Recordeu que heu d'estar registrats!! I si vols que un amic t'acompanyi, també li podeu agafar l'entrada (sempre que estigui registrat/ada). Si no ho esteu, a què espereu? Dirigiu-vos a https://www.escena25.cat/reg i en un moment estareu preparats per assistir a una multitud d'espectables i concerts.

TORNEM ALS TEATRES!

 

Ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, per així no perdreu-os ni una!

 https://www.instagram.com/escena25/ 

 https://twitter.com/Escena25 

 https://www.facebook.com/Escena25/ 

 

I recordeu que en breus també comença la nova temporada de El Camerino, que podreu visualitzar al nostre canal de Youtube.

 https://www.youtube.com/c/Escena25c

Natàlia Barrientos serà la nova presentadora d’”El camerino d’Escena 25”

La nova presentadora d’”El camerino d’Escena 25”, que s’emet cada setmana per l’emissora iCat, serà Natàlia Barrientos, coneguda per la seva participació a la sèrie de TV3 “Les de l’hoquei”. El primer programa de la nova temporada, que compta amb la col·laboració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, serà el proper 23 de setembre.

 

El programa d’iCat “El camerino d’Escena 25” és un espai pensat perquè cantants, actors, directors de teatre i creadors de tots els àmbits donin a conèixer la seva trajectòria professional. Es tracta d’obrir la porta del darrere de l’escenari cultural, per  saber les coses interessants que hi passen. Fruit de la col·laboració entre l’Institut Català de les Empreses Culturals, del Departament de Cultura, i iCat, és un punt de trobada on els joves artistes catalans comparteixin les seves novetats amb el seu públic.

 

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) va obrir la convocatòria per buscar el nou presentador de la segona edició del programa el mes de maig. Després de valorar totes les propostes rebudes, la comissió de selecció ha decidit que Natàlia Barrientos serà la nova presentadora del programa per a la temporada 2021-2002.

 

Aquesta actriu catalana de 24 anys és coneguda per haver interpretat un paper a la sèrie “Les de l’hoquei” de TV3. A més, ha estat una de les convidades de l’actual temporada d’”El camerino”. La seva espontaneïtat, humor i facilitat per a la comunicació, en especial davant la càmera, fa que disposi de les habilitats idònies per presentar-lo. El primer programa de la nova temporada serà el proper 23 de setembre.

 

El programa forma part d’Escena 25, la iniciativa que fomenta l’accés a la cultura de les persones d’entre 18 i 25 anys a través de diverses accions i de la col·laboració entre equipaments, entitats i festivals públics i privats d’arreu de Catalunya.

 

Durant la temporada 2020-2021, en què “El camerino” s’emetia cada dijous a les 16.00h al web, l'app i el YouTube d'iCat i d'Escena 25, el presentador ha estat Pau Barbarà. Hi han passat artistes com Miki Nuñez, Pavvla, El Mago Pop, Suu, Mireia Oriol, Jaume Casals, Flashy Ice Cream, Elisabet Casanovas, Albert Triola i Ramon Pujol (Smiley) i Iñaki Mur i Júlia Bonjoch (Pegados), entre altres.

Manteniment de la plataforma

Durant aquesta setmana a causa de les accions de  manteniment que està realitzant el nostre equip tècnic a la plataforma d'Escena 25 el registre no està disponible. Tanmanteix, les persones interessades en registrar-se a la web han d'enviar un correu a escena25@gmail.com amb les següents dades: Nom complet,DNI,correu electrònic, data de naixement i codi postal. El nostre personal s'enarregarà de fer el registre manualment. Disculpeu les molèsties.  

Vols presentar El Camerino d'Escena 25?

BASES DE PARTICIPACIÓ EN L’ACCIÓ PARTICIPATIVA

Per participar heu d'acceptar la política de protecció de dades (CLIQUEU AQUÍ I OMPLIU EL FORMULARI).

EL CAMERINO D’ESCENA 25


Primera – Àmbit objectiu

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), dins el seu programa Escena 25, ofereix la possibilitat de participar en el programa “El camerino d’Escena 25”, com a presentador/a, durant la temporada 2021-2022.

“El camerino d’Escena 25” és un espai setmanal de 15 minuts, aproximadament, enregistrat en vídeo i que es difon en format videopodcast a través del canal de YouTube d’Escena 25  https://www.youtube.com/c/Escena25c i a altres mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA (CCMA).

L’objectiu del videopodcast és trencar la barrera entre creadors i espectadors, mostrant el costat més personal de joves artistes catalans, especialment de les arts escèniques i la música.

Els candidats que participin en aquesta acció han de proposar un format de programa que connecti amb el públic jove.

La persona que sigui seleccionada haurà de signar un contracte amb l’ICEC que regularà la col·laboració descrita anteriorment, en què s’establirà la seva remuneració i condicions, d’acord amb el que estableixen les presents bases. ha de tenir disponibilitat per a realitzar un capítol cada setmana, des del mes de setembre del 2021 fins al juliol del 2022, amb un màxim de 45 capítols (clips). La seva relació amb l’ICEC tindrà caràcter mercantil. El preu per capítol és de 120 €, més IVA, a facturar mensualment, abans de la finalització del mes objecte de facturació.

PLANTEJAMENT DEL PROGRAMA:

En cada clip del programa s’entrevista un/a artista i se li formulen 6 preguntes compromeses, que pot tirar si respondre o pagar una penyora. Les preguntes són l'excusa per parlar d'altres temes i conèixer millor l'artista en un ambient espontani.

Es basa en el referent americà "Spill your Guts" del Late Late Night Show de James Corden.

Els enregistraments es realitzaran d’acord amb un format fix i estandarditzat a l'estudi d'iCat, encara que ocasionalment es pugui gravar en algun altre indret.

CONVIDATS:

Artistes de les arts escèniques i el panorama musical, sobretot joves o que atrauen un públic jove.

Exemples dels primers convidats: Flash Ice Cream, Nerea Rodriguez, Jaume Casals, Natàlia Barrientos, Andreu Juanola, Lildami, etc.

Criteri de paritat masculina/femenina i teatre/música

FORMAT:

•           Clip de vídeo d'un màxim de 15 minuts

•           + continguts extres i inèdits per a Xarxes Socials

•           + participació del públic per a Xarxes Socials

CALENDARI

•           1a emissió: 23 de setembre 2021

•           última emissió:  28 de juliol 2022

•           Primera gravació: Inici de setembre de 2021

HORARI DE PUBLICACIÓ: cada dijous a les 16h

El programa es posarà a disposició/s’emetrà al canal de YouTube d’Escena 25 per part de l’ICEC i la CCMA a través dels seus propis canals (web, app i ràdio) i embadat des del Youtube d’ICEC i al YouTube d’iCat.

HORARI GRAVACIÓ: Es determinarà a principis de temporada, segons la disponibilitat de l’estudi d'iCat.

 

Segona - Requisits de participació

Les persones que vulguin participar en aquesta acció com a candidates a presentar el programa han de complir els requisits següents:

 • Edat: entre 18 i 25 anys.
 • Estar registrat/da a Escena 25 https://www.escena25.cat/
 • Compromís de presentar el programa “El camerino d’Escena 25” del setembre del 2021 al juliol del 2022. 
 • Acceptar les condicions (política de protecció de dades) amb què seran tractades les dades personals de la persona participant.

Tercera.- Forma de participació

Per a participar en aquest acció, cal que les persones interessades enviïn, entre el 10 i el 25 de maig del 2021, a l’adreça de correu electrònic publics.icec@gencat.cat , els documents següents, indicant a l’assumpte del correu “EL CAMERINO 2021”:

 • Currículum que inclogui nom i cognoms complets, data de naixement, correu-e, telèfon mòbil, i DNI.
 • Projecte de programa que es proposa, en format Word.
 • Un vídeo de tres minuts, aproximadament, que mostri la proposta de programa.

Mentre la convocatòria de participació estigui oberta, les persones interessades poden comunicar els seus dubtes i incidències relacionades amb aquesta acció per correu electrònic a l’adreça públics.icec@gencat.cat.

Quarta.- Criteris de selecció

Per a la selecció del/de la candidat/a es valora l'expressió oral i la creativitat, així com aquella informació derivada del currículum que pugui aportar valor a la tasca de prescriptor/a.

Cinquena.- Comissió de valoració

Una comissió integrada per 2 representants de l’ICEC i 2 representants de la CCMA SA, seleccionaran de manera conjunta la persona guanyadora, en aplicació dels criteris de valoració establerts anteriorment.

Sisena.-  Publicitat i difusió del resultat del procés de selecció

L’ICEC farà públic el resultat provisional de la persona proposada com a guanyadora dijous 10 de juny de 2021, a través dels mitjans següents:

A partir de l’endemà de la data indicada, s’obrirà un període de 10 dies hàbils perquè les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes en relació amb la proposta publicada. Aquestes al·legacions s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic següent: públics.icec@gencat.cat  L’ICEC les resoldrà en un termini de 10 dies i comunicarà la resposta de manera individual a les persones que les hagin formulat, a través de la seva adreça de correu electrònic. Un cop passat el termini indicat, l’ICEC resoldrà de manera definitiva el nom de la persona guanyadora i li comunicarà de manera individualitzada a través de la seva adreça de correu electrònic.   

L’ICEC publicarà el resultat definitiu de la selecció a través dels mateixos mitjans indicats anteriorment.

Tant la proposta provisional com la selecció definitiva poden incloure una llista de reserva, en base a les valoracions obtingudes per les persones participants, per a substituir la persona proposada com a guanyadora en el cas que no pugui ser-ho de manera definitiva, o per a substituir el/la guanyadora definitiu/va si per qualsevol circumstància no pot dur a terme la col·laboració prevista.

L’acció participativa es pot declarar deserta si es considera que no hi ha cap candidatura que reuneixi els mèrits suficients d’acord amb els criteris de valoració establerts.

Setena.- Condicions i límits de participació

El fet de participar en aquesta acció comporta l’acceptació d’aquestes bases reguladores.

No pot participar en aquesta acció el personal adscrit l’ICEC i a la CCMA

Vuitena.- Protecció de dades de caràcter personal

Per gestionar adequadament l’acció de participació, l’ICEC haurà de tractar les dades personals de les persones participants amb la finalitat de gestionar-ne la selecció, en un primer moment, i poder donar compliment a les obligacions contractuals, pel que fa a la persona seleccionada.

La informació relativa al tractament de dades personals és la següent:

Responsable:

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

NIF Q-0801212-B

Passatge de la Banca, 1-3, 08002 Barcelona

Finalitat:

Selecció, contractació i liquidació d’honoraris a la persona seleccionada com a presentadora del programa “El Camerino d’Escena 25”

Legitimació:

En relació amb les persones que participin en l’acció, el seu consentiment; en relació amb el/la candidat/a seleccionat/da, el compliment d’una obligació contractual.

Drets:

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades es poden fer adreçant una sol·licitud escrita a l’adreça electrònica protecciodades.icec@gencat.cat,  identificant-se mitjançant nom, cognoms i DNI, i indicant quin dels drets esmentats es vol exercir.

Conservació:

Les dades de les persones participants es guardaran únicament un mes des de la publicació del nom de la persona seleccionada definitiva, passat el qual es destruiran amb totes les garanties que indica la legislació vigent.

Comunicacions a tercers:

L’ICEC publicarà i difondrà el nom/imatge/veu de la persona seleccionada com a guanyadora, així com el nom i cognoms de les persones que integrin una eventual llista  de reserva, d’acord amb el que estableix la base sisena, a través de qualsevol dels mitjans de comunicació i xarxes socials de l’ICEC i la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, NIF Q-0891001J, c/ Oriol Martorell, 1, de Sant Joan Despí).

 

La resta de dades de caràcter personal de les persones participants no seran comunicades a tercers, llevat d’aquelles referents a la persona guanyadora que sigui contractada que sigui necessari comunicar a Hisenda per al compliment de les obligacions tributàries i fiscals.

 

 

 

Per a més informació sobre la política de protecció de dades de la CCMA, SA, les persones interessades poden consultar a: https://www.ccma.cat/avis-legal/privacitat/drets/

La CCMA SA rebrà les dades trameses per les persones que participin en aquesta acció, verificarà el compliment dels requisits, i les trametrà a l’ICEC per al seu tractament amb la finalitat descrita. La CCMA únicament intervindrà com a encarregat de tractament i en cap cas tractarà aquestes dades un cop trameses a l’ICEC

Novena.- Xarxa de comunicacions

L’ICEC resta exonerat de qualsevol responsabilitat derivada d’un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, Internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de l’acció participativa per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.

Desena.- Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web de l’ICEC https://www.escena25.cat/ i  http://icec.gencat.cat/ca/inici/ i del web de la CCMA http://www.ccma.cat/catradio/icat/

L’ICEC es reserva el dret de modificar les condicions de la present acció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada, la qual cosa han de comunicar a través dels mateixos mitjans utilitzats per a la difusió de la convocatòria i d’aquestes bases reguladores.  

 

 

VOLS VENIR A VEURE I A VIURE EL CAMERINO D'ESCENA 25?

Vine a veure i a viure el Camerino Especial Sant Jordi amb els nostres convidats Lildami i Ginestà.

Dia: 21/04/2021
Hora: 17:30
Lloc: Arts Santa Mònica (Barcelona)

Imprescindible estar registrat a www.escena25.cat   
Places Limitades
Per venir com a públic cal que et registris en el següent formulari:

https://forms.gle/9gerjaDmgX7nxwXJA

# El Camerino de La Queency| Escena 25

La Queency, cantant i sociòloga, tria si respondre preguntes compromeses o beure. Amb qui no faria mai una col·laboració de l'escena urbana catalana? Com evaluaria de l'1 al 10 al seu ex Good Jan? Quina és la pitjor entrevista que li han fet? Prefereix petar-ho com a cantant o la independència de Catalunya? Entrem al camerino de La Queency (Francina Gorina), la cantant de "Posa't Rumantik", "Urkinaona" o "Free Pablito" i parlem de "Pussy Roig", la seva nova mixtape que sortirà en breus.

MIRA-HO AQUÍ

Subscriu-te al canal d'Escena 25 per ser dels primers en veure l'entrevista i no perdre't cap novetat! 

 

Resultat d'imatges de instagram png  https://www.instagram.com/escena25/ 

Resultat d'imatges de twitter png https://twitter.com/Escena25 

 

# El Camerino d'Andreu Juanola | La Sotana

Andreu Juanola, presentador de La Sotana, tria si respondre preguntes compromeses o beure. Ha tingut alguna oferta per col·laborar en algun programa? Quin convidat de La Sotana li ha semblat més imbècil? Quin dels seus col·laboradors és millor còmic? Quins són els últims 4 whatsapps que s'ha enviat amb Jordi Basté? Entrem al camerino de l'Andreu Juanola, presentador i moderador del podcast de referència La Sotana.

MIRA-HO AQUÍ

Subscriu-te al canal d'Escena 25 per ser dels primers en veure l'entrevista i no perdre't cap novetat! 

 

Resultat d'imatges de instagram png  https://www.instagram.com/escena25/ 

Resultat d'imatges de twitter png https://twitter.com/Escena25 

 

# El Camerino de Nerea Rodríguez

Quan cobrava per cada capítol de Tu Cara Me Suena? Quina persona famosa li ha tirat la canya? Qui li cau millor: Javi Ambrossi o Javi Calvo? Quina música li agrada menys dels seus companys d'OT? La Nerea Rodríguez presenta el seu nou single "Los Recuerdos" i es mulla responent preguntes compromeses i fent xupitos.

 

Qui dels seus companys és pitjor actor? Com de malament li cau Joel Joan? 'Kràmpack' o 'Barcelona 24H'? Amb qui no tornaria a treballar mai més? Entrem al camerino de Jaume Casals, actor de La Riera (TV3), Kràmpack (Teatre Aquitània) o Barcelona 24H (Teatre Gaudí) per fer preguntes compromeses i 'xupitos'.

MIRA-HO AQUÍ

Subscriu-te al canal d'Escena 25 per ser dels primers en veure l'entrevista i no perdre't cap novetat! 

 

Resultat d'imatges de instagram png  https://www.instagram.com/escena25/ 

Resultat d'imatges de twitter png https://twitter.com/Escena25 

#ElCamerino de JAUME CASALS | Escena25

Qui dels seus companys és pitjor actor? Com de malament li cau Joel Joan? 'Kràmpack' o 'Barcelona 24H'? Amb qui no tornaria a treballar mai més? Entrem al camerino de Jaume Casals, actor de La Riera (TV3), Kràmpack (Teatre Aquitània) o Barcelona 24H (Teatre Gaudí) per fer preguntes compromeses i 'xupitos'.

MIRA-HO AQUÍ

Subscriu-te al canal d'Escena 25 per ser dels primers en veure l'entrevista i no perdre't cap novetat! 

 

Resultat d'imatges de instagram png  https://www.instagram.com/escena25/ 

Resultat d'imatges de twitter png https://twitter.com/Escena25 

#ElCamerino de Flashy Ice Cream | Escena 25

Quina és la pitjor cançó de Flashy Ice Cream? A qui van votar a les passades eleccions? Qui prefereixen entre Lildami, 31 FAM, Santa Salut o PAWN Gang? Quan i on van perdre la virginitat? Entrem al camerino del grup de trap de Sabadell responsable de cançons com "Alba" o "Celebro i Bec" per fer-los preguntes compromeses.

No us ho perdeu

https://www.youtube.com/embed/hTP-j9nt_Rc

 

Subscriu-te al canal d'Escena 25 per ser dels primers en veure l'entrevista i no perdre't cap novetat! 

 

Resultat d'imatges de instagram png  https://www.instagram.com/escena25/ 

Resultat d'imatges de twitter png https://twitter.com/Escena25 

TORNEM A SER AQUÍ!!!!

JA HEM OBERT DE NOU!!!!

AVUI HEM OBERT LA PLATAFORMA AMB TOT D'ESPECTACLES D'AQUESTA NOVA TEMPORADA! 

US RECORDEM QUE SEREM OBERTS FINS A FINALS DE NOVEMBRE

TORNEM ALS TEATRES! 

ESTRENEM NOVA TEMPORADA DEL CAMERINO

#ElCamerino de EL MAGO POP | Gala Catalunya Aixeca el Teló - Escena 25

Backstage de la Gala Catalunya Aixeca el Teló amb Antonio Díaz El Mago Pop

Primer capítol de la temporada de El Camerino a la Gala Catalunya Aixeca el Teló, presentada per l'Antonio Díaz "El Mago Pop" i la Sílvia Abril. Avui ens colem al backstage del Teatre Victoria per descobrir com funciona la gala retransmesa en directe per TV3 i per parlar amb El Mago Pop sobre la seva trajectòria, sobre els tòpics de les gales i per llegir tuits dels seus haters.

Entrem a #ElCamerino de l'Antonio Díaz 'El Mago Pop'!

https://www.youtube.com/embed/uCh0z36kw7E

 

 

TORNEM I ET PORTEM DE GALA

 El dia 25 de setembre tornem!!!

 La cultura i el teatre tornen amb més ganes i forces que mai i el proper divendres 25/9 obrim la nostra plataforma de venda d'entrades!

I a més et portem de Gala: 

COM PARTICIPAR? 

 • Registra't a la plataforma d'Escena 25 aquí
 • Fes like a la última publicación del nostre Instagram @escena25
 • Etiqueta al post a l'amic o amiga amb qui t'agradaria assistir a la Gala

 

 
 
 
Participa en el sorteig d'una entrada doble fent click aquí!
 

#ElCamerino de la Suu | Escena 25

Avui portem a la Suu a la sala BARTS perquè pugui fer el concert de presentació del seu nou disc "Ventura", encara que sigui sense públic... Però abans passarem per la seva botiga de música per parlar de prejudicis, de poliamor, de què fa (o no fa) un productor musical i de com és realment la indústria de la música. De camí, jugarem al jo mai mai per descobrir com es colava als camerinos de petita.

Entrem al camerino de la Suu!


Subscriu-te al canal d'Escena 25 per ser dels primers en veure l'entrevista i no perdre't cap novetat! 

 

Resultat d'imatges de instagram png  https://www.instagram.com/escena25/ 

Resultat d'imatges de twitter png https://twitter.com/Escena25 

EL CAMERINO DE LA MIREIA ORIOL | ESCENA 25

Revivim el càsting de "Les de l'hoquei" amb la Mireia Oriol

Avui ens colem al camerino de l'actriu Mireia Oriol, la Lorena de "Les de l'hoquei". Descobrim com va ser el càsting per aconseguir el paper, quina relació té amb les seves companyes i com són les festes de final de rodatge... L'enfrontem al qüestionari de la Laura Grau (@inflowencer) i la fem trucar per sorpresa a una de les seves companyes de la sèrie. Parlem també amb les joves creadores de la sèrie per descobrir com van convertir un treball de fi de grau en un projecte real. Entrem al camerino de la Mireia Oriol!

Entrem al camerino de la Mireia Oriol


Subscriu-te al canal d'Escena 25 per ser dels primers en veure l'entrevista i no perdre't cap novetat! 

 

Resultat d'imatges de instagram png  https://www.instagram.com/escena25/ 

Resultat d'imatges de twitter png https://twitter.com/Escena25 

#ElCamerino de la Pavvla | Escena 25

Avui ens colem a un teatre tancat després de dos mesos de confinament! Entrem al Poliorama amb la Paula Jornet (Pavvla) perquè ens descobreixi com era la vida en aquest teatre quan hi feien "La Importància de ser Frank". Li preguntem sobre els seus inicis a La Riera, sobre la seva carrera musical i els nous projectes teatrals que té per davant. Anem també a la sala d'assaig de la productora La Brutal, per parlar amb en David Selvas i descobrir alguns secrets de la nova producció que estan preparant.

 

Entrem al camerino de la Paula Jornet!


Subscriu-te al canal d'Escena 25 per ser dels primers en veure l'entrevista i no perdre't cap novetat! 

 

Resultat d'imatges de instagram png  https://www.instagram.com/escena25/ 

Resultat d'imatges de twitter png https://twitter.com/Escena25 

ESTRENA EL CAMERINO D'ESCENA 25

Arriba ‘El Camerino d’Escena 25’, un nou programa per a joves que vol trencar la barrera entre l’artista i l’espectador

‘El Camerino d’Escena 25’ és el nou programa setmanal que l’ICEC amb la col·laboració d'iCat.fm posen en marxa el proper 2 de juliol, presentat per en Pau Barbarà, per obrir la porta del darrere de la cultura mitjançant un contingut fresc i un renovat esperit de curiositat cap a la quotidianitat i els secrets de joves artistes catalans.

 

Amb una duració de 15 minuts per capítol, el programa pretén trencar la barrera entre creadors i espectadors, donant a conèixer i mostrant el costat més personal dels entrevistats mitjançant un to fresc, divertit i proper.

El programa convidarà, cada dijous, un personatge del món de la cultura catalana qui explicarà interioritats, anècdotes i tot allò que el públic no veu dels joves artistes i creadors. El programa reforçarà la seva presència a les xarxes socials tant d’Escena 25 com d’iCat.fm amb continguts exclusius de cada capítol.

 

Subscriu-te al canal d'Escena 25 per ser dels primers en veure l'entrevista i no perdre't cap novetat! 

Resultat d'imatges de instagram png  https://www.instagram.com/escena25/ 

Resultat d'imatges de twitter png https://twitter.com/Escena25 

IMPORTANT / ESPECTACLES ENTRE EL 12 I EL 26 DE MARÇ

NOTA INFORMATIVA COVID-19

En motiu de la RESOLUCIÓ SLT/704/2020, d'11 de març, per la qual s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, us informem que:

Durant aquests dies ens posarem en contacte amb vosaltres per tal d’informar-vos si l’espectacle per qual teniu entrades es fa (respectant les mesures d’1/3 de l’aforament;  si es posposa (si tenim data en què es tornarà a fer us n’informarem), o bé si es cancel·la, cas en el qual us retornarem l’import de l’entrada.

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic escena25@gmail.com o bé a través del Whats'up 667 07 21 79 (només es contestaran missatges).

 

VOLS SER MEMBRE DEL JURAT DEL FESTIVAL DE CINEMA OHLALÀ! ?

Et proposem formar part del Jurat jove de la 3a edició del Festival Ohlalà!, el primer festival dedicat al cinema francòfon a la ciutat de Barcelona.

Creat en 2018, el Festival Ohlalà! té com a objectiu donar a conèixer el millor del cinema francòfon recent, subtitulat en castellà o català, amb una selecció d'obres inèdites presentades en alguns dels principals festivals internacionals. Cada any les pel·lícules procedeixen de regions que formen la Francofonia (França, Bèlgica, Suïssa, Maghreb, Àfrica francòfona, Quebec...) i pots gaudir de la presència dels directors i actors de les pel·lícules en les projeccions.

Com membre del Jurat, juntament amb altres joves de 18 a 25 anys, assistiràs a les projeccions que tindran lloc del 12 al 21 de març per a triar la teva pel·lícula guanyadora del certamen. Podràs assistir a totes les sessions del Festival de manera gratuïta.

Emplena el formulari d'inscripció online abans del 14 de febrer 2020 per a participar!


FORMULARI D'INSCRIPCIÓ: https://forms.gle/ejFhPERq4xgd6BXw6


Requisits:

- Tenir entre 18 i 25 anys
- Formar part d'Escena 25
 
- Participar en una reunió prèvia d'informació la setmana del 24 de febrer
- Assistir a la sessió inaugural el 12 de març (20h) i sessió de clausura el 21 de març (20h)
- Assistir a la projecció dels 11 llargmetratges competitius del 13 al 20 de març en el Institut français de Barcelona. Passis a les 19h i 21h i, el cap de setmana, 17h, 19h i 21h. Pausa el dilluns 16/03 i dimarts 17/03.

( Els horaris són aproximats. )

ELS "INFLUENCERS" DE LA CULTURA I DIARI D'UN MILLENIAL!

SEGUIU ALS "INFLUENCERS" D'ESCENA 25 I AL PAU BARBARÀ, DIARI D'UN MILLENNIAL

 

La Valèria i en Fèlix són els "influencers" d'Escena 25. Cada Dijous podeu seguir-los al nostre instagram i al de TimeOut. Ens recomanaran espectacles que els hi hagin agradat o que trobin interessants. Un punt de vista crític i divertit que us pot servir per escollir quines obres de teatre o quins concerts voleu anar a veure.

Resultat d'imatges de instagram png   https://www.instagram.com/timeoutbcn/

Resultat d'imatges de instagram png   https://www.instagram.com/escena25/

 

Per altra banda tenim en Pau Barbarà, el jove que participa en el programa "Els experts" d'iCat FM i que porta el compte d'instagram diari d'un millennial! Podeu seguir-lo a les xarxes socials per veure tot allò que està fent relacionat amb el món de la cultura o esclotar-lo a la seva secció de ràdio on parla de tot el que a un millennial li pot agradar: teatre, cine, sèries, música, videojocs... Seguiu-li la pista perquè parla de coses realment interessants!! 

Resultat d'imatges de instagram png  https://www.instagram.com/diaridunmillennial/

 

Moment de presentacions també per a nosaltres, els dos membres més joves de l'equip d'Escena 25. Som l'Albert i la Nadine i també podreu seguir al nostre Instagram les rodes de premsa a les que anem, les obres de teatre que ens interessen, i tots els moviments i sorpreses d'Escena 25! 

Resultat d'imatges de instagram png https://www.instagram.com/escena25/

 

Si ens trobeu per qualsevol teatre o sala, saludeu-nos! Podreu parlar de tot i més amb nosaltres.

 

Escena 25 torna a ser aquí!

Tornem a ser aquí! Obrim la plataforma del 25 de setembre al 30 de novembre.  

Deixem enrere les vacances i comencem l'any amb força. Una obertura desorbitada perquè pugueu comprar entrades del 25 de setembre al 30 de novembre. Ininterroumpudament! Encara que sembli que us quedi molt temps per comprar-ne no us enganyarem... volen! Compreu entrades pels espectacles d'Escena 25 i gaudiu de la cultura, joves.

Recordeu les NOVETATS  : 

- ARA JA POTS CONVIDAR I PAGAR UNA ENTRADA PERQUÈ UN AMIC T'ACOMPANYI

- TERMINI DE RESERVA D'ENTRADES DURANT 6 HORES

- SI NO TENS ACOMPANYANT PER ANAR A VEURE ELS ESPECTACLES ENVIA'NS UN CORREU, TENIM LA SOLUCIÓ

 

Estigueu pendents de les nostres xarxes socials! 

Resultat d'imatges de gmail imagen  escena25@gmail.com

Resultat d'imatges de instagram png  https://www.instagram.com/escena25/ 

Resultat d'imatges de twitter png https://twitter.com/Escena25 

Resultat d'imatges de facebook png https://www.facebook.com/Escena25/ 

 

MARXEM DE VACANCES

Escena 25 marxa de vacances

 

Us desitjem un molt bon estiu.  

Tornarem el 2 de setembre amb moltes novetats. Estigueu atents a les nostres xarxes socials.

«Desconectem xarxes socials i correu electronic, en cas de dubte poseu-vos en contacte amb el recinte de l'espectacle»

 

Fins aviat!

Pau Barberà, nou prescriptor cultural a iCat

Nou prescriptor iCat i Escena25

 

Pau Barberà s'incorporarà al setembre a l'equip del programa matinal "Els experts" amb un espai setmanal que tindrà com a objectiu difondre i promoure el consum cultural entre la gent més jove. Barberà, de 24 anys es declara un apassionat del teatre i la música, i no només com a espectador: és autor de microteatre i toca diversos instruments. A més, ha fet les primeres passes en premsa escrita i ràdio.

La seva prova va ser la més ben valorada entre els aspirants que van respondre a la crida llançada per iCat i Escena 25, una campanya social impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat per facilitar l'accés dels joves a la cultura, que posa a la seva disposició entrades per a espectacles de teatre, circ, dansa i també de concerts.

La gran quantitat de candidatures que hem tingut i l'alt nivell de totes les vostres propostes ens ho han posat molt difícil. Us animem a seguir formant part de la comunitat Escena 25 i a participar en properes iniciatives que de ben segur sortiran.

Moltes gràcies a tots. 

 

 ENHORABONA I BENVINGUT PAU. 

Fem equip! A Time Out i Escena 25 busquem joves col·laboradors

Alerta, joves! Volem fer una revista especial i obrim convocatòria per trobar equip. Llegiu i apunteu-vos-hi!

Time Out i Escena 25 hem sumat forces per llançar una revista extra pensada i feta per joves d’entre 18 i 25 anys, que parli de cultura tal com ho feu vosaltres. Al llarg del mes de setembre, muntarem una redacció paral·lela dins de la redacció de Time Out i necessitem equip. Busquem, de forma remunerada, un/a cap de redacció junior a jornada completa i, a jornada parcial, redactors per fer entrevistes, reportatges, crítiques, tries de les millors obres, selecció de concerts... I també busquem un/a fotògraf/a i un/a il·lustrador/a. T'hi apuntes?

Gaudeixes com ningú amb concerts, obres de teatre, dansa, circ i estàs registrat a Escena 25 per trobar les millors ofertes i no perdre’t res del que passa a la ciutat? Si ets d’aquelles persones que està al dia de la cultura i, a més, sempre expliques amb detall el què has vist i tens mil preguntes per fer a directors, actors, músics... no t’ho pensis més! A Time Out busquem col·laboradors que dominin el català escrit i s’expressin i comuniquin la cultura amb un llenguatge fresc, actual i molt adaptat a les noves generacions.

Així que ja saps, si t’agrada la cultura, la música i les arts escèniques i tens disponibilitat el mes de setembre, participa i forma part d’aquest projecte. Per fer-ho possible només has de llegir les bases legals, fer clic al botó de participació, omplir el formulari que trobareu a continuació abans del 16 de juliol, dir-nos què és el que us agrària fer a la nostra redacció, adjuntar-nos una mostra del vostre treball i... enviar-nos-ho! El 24 de juliol farem públics els resultats. Molta sort!

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb25EULqoB2KlCTFLSYssnW45KowHXjQSqjMTMGZMoxRjNJA/viewform

JA TENIM GUANYADOR

MOLTES FELICITATS FÈLIX! 

Us presentem en Fèlix, el nostre futur jove col·laborador de TimeOut i Escena 25 que ens parlarà de les últimes novetats escèniques i musicals de la propera temporada a travès de les xarxes socials. 

La gran quantitat de candidatures que hem tingut i l'alt nivell de totes les vostres propostes ens ho han posat molt difícil. Us animem a seguir formant part de la comunitat Escena 25 i a participar en properes iniciatives que de ben segur sortiran.

Moltes gràcies a tots. 

 

 ENHORABONA I BENVINGUT FÈLIX. 

 

 

 

SORTEIG A INSTAGRAM

SORTEIG EXPRESS!

10 entrades dobles pel concert del dia 5 de juliol Clotilde Festival! Amb Kids From Mars, Jokb i Porto Bello.

El Palau Robert i l’Agència Catalana de la Joventut organitzen, amb el suport d'iCat, la ràdio musical i cultural de Catalunya Ràdio (CCMA), i Europa FM , el cicle de concerts Clotilde Fest durant els mesos de juny i juliol. Els concerts presenten una proposta musical que inclou pop, músiques urbanes, músiques festives, reggae..., amb una aposta clara per la música jove i pel talent. 
Aconsegueix la teva entrada!

Per participar:

1. Fer like al post

2. Fer un comentari mencionant a un amic amb qui vulguis compartir el premi

3. Ser seguidors @escena25 i @icatfma Instagram

 


El premi serà sortejat dilluns 01/07/2019. Molta sort!

Vols fer de periodista cultural a iCat?

BASES DE PARTICIPACIÓ EN L’ACCIÓ PARTICIPATIVA

 

Primera – Àmbit objectiu

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA) organitzen conjuntament l’acció participativa Prescriptor cultural a iCat”.

Una acció conjunta que pretén la selecció d’un col·laborador setmanal a icat per la temporada 2019-2020 (setembre 2019 a juliol del 2020). Aquest col·laborador serà el protagonista d’un espai setmanal d’entre 5 i 10 minuts al programa “Els Experts”, que s’emet de dilluns a divendres de 7 a 10h. Un espai on es faran propostes musicals i culturals on també s’incloguin els espectacles i concerts oferts per Escena25. També inclou prescripció cultural a les xarxes socials.

Aquesta col·laboració serà remunerada en les mateixes condicions que els col·laboradors de l’emissora.

 

Segona - Àmbit subjectiu i forma de participació

La participació és oberta per a totes les persones, de 18 a 25 anys, que estiguin registrades a Escena 25 (escena25.cat).

Els participants hauran d’enviar al mail públics.icec@gencat.cat:

 • un currículum que inclogui nom complet, data de naixement, correu-e, telèfon mòbil, DNI, i
 • un àudio d’un minut aproximadament en què es recomani alguna proposta cultural (arts escèniques, música, cinema, literatura, arts visuals, còmics, videojocs...)
 • Un vídeo-selfie format “Instagram Stories” (vertical) promocionant l’àudio anterior.

Les persones participants, pel fet de participar, assumeixen el fet de poder comprometre’s a fer una col·laboració setmanal a iCat des del setembre del 2019 al juliol del 2020 i accepten la política de protecció de dades vinculada a l’acció.

La convocatòria estarà oberta del 20 de juny al 3 de juliol del 2019.

 

 

Tercera - Mecànica

D’entre tots els participants el Jurat seleccionarà al guanyador en base a criteris de d’expressió oral i creativitat.

El Jurat estarà format per 2 representants de l’ICEC i 3 representants de la CCMA SA, nomenats respectivament per sengles entitats representades.

L’ICEC i la CCMA SA faran públic el guanyador/a el 10 de juliol. A partir d’aquest moment s’obrirà un període de 10 dies hàbils per a presentar les al·legacions que considerin oportunes. Un cop passat el període d’impugnacions i resoltes aquestes, es comunicarà el guanyador de manera ferma i es destruirà tota la documentació rebuda de la resta de participants.

Les persones interessades disposen de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, per presentar les al·legacions que considerin oportunes.

L’acció participativa es pot declarar desert si es considera que no hi ha cap candidatura que reuneixi els mèrits suficients d’acord amb els criteris de valoració. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases l’ha de resoldre el jurat.

 

Quarta - Condicions i límits de participació

Totes les persones participants d’aquesta acció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i decisió que la CCMA adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

No pot participar personal adscrit a la CCMA, així com cap persona relacionada professionalment amb aquesta acció participativa, o amb l’ICEC.

La col·laboració efectuada per la persona guanyadora del concurs amb la CCMA, SA tindrà el caràcter de prestació de serveis de tipus civil, i en cap cas constituirà un vincle laboral entre les parts; haurà de preparar pel seu propi compte i amb els seus recursos i mitjans les seves intervencions, acudint només a les instal·lacions de la CCMA (iCat) els dies en que sigui convocat/da per efectuar la seva col·laboració, podent efectuar-la a distància quan els mitjans tècnics ho permetin. En aquest sentit, la persona seleccionada, un cop realitzi les activitats de col·laboració, les durà a terme amb plena autonomia i sense cap més limitació que els criteris d’estil periodístic pròpies d’iCat i de la CCMA, així com les indicacions que rebi de la persona responsable del programa en que participi. Igualment, la persona serà lliure de prestar serveis, per compte pròpia o aliena, com a treballadora o professional, en qualsevol altre mitjà o sector, sense més limitacions que les esmentades del Llibre d’Estil de la CCMA.

 

Cinquena - Protecció de dades de caràcter personal

Per gestionar adequadament l’acció de participació, la CCMA, SA haurà de tractar les dades personals dels participants per poder gestionar la selecció dels col·laboradors en un primer moment, i pel que fa a la persona seleccionada, poder donar compliment a les obligacions contractuals.

La informació relativa pel que fa a protecció de dades és la següent:

Responsable:

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA

Jacint Verdaguer, 81 Sant Joan Despí

Delegat: dpd@ccma.cat

Finalitat:

Gestionar la selecció del col·laborador de ràdio i la seva posterior contractació.

Legitimació:

Per als participants en l’acció el seu consentiment i per al col·laborador seleccionat el compliment d’una obligació contractual.

Drets:

Els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació, d’oposició, de limitació de tractament i de portabilitat es poden fer al domicili del responsable acompanyant una còpia del DNI. També al mail:

dpd@ccma.cat

Conservació:

Les dades dels participants es guardaran únicament un mes després de l’elecció de la persona seleccionada i després es destruiran amb totes les garanties que indica la legislació vigent.

Comunicacions a tercers:

La CCMA, SA no comunicarà a tercers les dades dels participants. Únicament es comunicaran les dades de la persona contractada a la seguretat social i a hisenda per poder gestionar la contractació i fer efectives les obligacions tributàries i fiscals.

 

Més informació de la política de protecció de dades de la CCMA, SA a http://www.ccma.cat/avis-legal/privacitat-i-cookies/

L’ICEC recepcionarà els candidats a participar en la selecció del col·laborador de ràdio i comunicarà els noms i els currículums a la CCMA, SA perquè conjuntament puguin efectuar la selecció. En aquest cas, l’ICEC únicament fa d’encarregat de tractament d’aquesta informació.  Un cop seleccionada la persona es destruiran totes les dades rebudes de la resta de participants com s’indica en el quadre explicatiu d’aquest apartat.

 

 

Sisena – Xarxa de comunicacions

ICEC i la CCMA resten exonerades de qualsevol responsabilitat derivada d’un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, Internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de l’acció participativa per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.

 

Setena – Acceptació de condicions

Totes les persones participants en aquesta acció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que la CCMA i ICEC adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

 

Vuitena – Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web de l’ICEC, de l’Escena 25 i del web icat.cat.

ICEC i la CCMA es reserven el dret de modificar les condicions de la present acció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En tot cas, ICEC i la CCMA es comprometen a comunicar a través de la pàgina web d’ICEC (icec.gencat.cat i escena25.cat) i del web d’iCat (icat.cat), les bases modificades, o si escau, l'anul·lació de l’acció en el seu conjunt, de manera que tots els participants hi tinguin accés.

Vols formar part de Time Out?

Alerta, jove! Tenim una convocatòria oberta que et pot interessar!

 

A Time Out i Escena 25 busquem una persona d’entre 18 i 25 anys perquè sigui la nostra veu a les xarxes socials! Volem que de setembre a novembre, de forma remunerada, et converteixis en el nostre crític jove i difonguis les últimes novetats escèniques i musicals d’una manera innovadora i original, per arribar a les generacions més joves, amb vídeos, InstaStories i posts a les xarxes. T’expliquem quin perfil estem buscant. T’hi apuntes?

 

T’agrada estar al dia de la cultura?

Si ets d’aquelles persones que està al dia de la cultura i no et perds cap dels esdeveniments que tenen lloc a la ciutat, no t’ho pensis més! Busquem algú que estigui registrat a Escena 25, sempre esperi amb neguit les últimes ofertes culturals i gaudeixi com ningú de concerts, obres de teatre, dansa, circ i molt més!

Tens ganes de dir-hi la teva?

Si ets una persona creativa, expressiva i amb moltes ganes de dir-hi la teva, què millor que poder fer arribar les teves propostes culturals a un gran nombre de joves? Busquem algú que s’expressi i comuniqui la cultura amb un llenguatge fresc, actual i molt adaptat a les xarxes socials i a les noves generacions.

Estàs tot el dia connectat?

Si ets una persona que es passa el dia gravant i editant vídeos, fent boomerangs i mems per passar-los als teus amics, aquesta és l’oportunitat ideal per ensenyar-nos tot el que saps fer amb una càmera.

Clicka al següent link: https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/forma-part-de-time-out , busca el formulari i omple abans del 20 de juny (data límit per rebre inscripcions). 

ESCENA MES DE MAIG!

Ja tornem a ser aquí, nova oportunitat per obtenir entrades pels millores del mes de maig

 

Recordar que per a la compra d'entrades heu d'estar registrats, podeu fer-ho a la nostra pàgina web https://www.escena25.cat

 

NOVETATS

Obrim durant 48h per poder comprar les entrades del mes de febrer

- Canvi en el termini de reserva d'entrades per a tu i el teu acompanyant, només serà valida la reserva durant 12 HORES

- No tens acompanyant per anar als espectacles? Envia'ns un correu, tenim la solució. NOU GRUP DE WHATSAPP

 

 

Estigueu pendents a les nostres xarxes socials i no us perdeu cap detall 

Resultat d'imatges de instagram png  https://www.instagram.com/escena25/ 

Resultat d'imatges de facebook png https://www.facebook.com/Escena25/ 

Resultat d'imatges de twitter png https://twitter.com/Escena25 

BONA DIADA I FELIÇ SANT JORDI!

FELIÇ SANT JORDI! 

L'equip d'Escena 25 us desitja una molt bona diada. 

Que us regalin molts llibres i roses 

 

Resultat d'imatges de icono whatsapp 667 07 21 79 

Resultat d'imatges de gmail imagen  escena25@gmail.com 

Resultat d'imatges de instagram png  https://www.instagram.com/escena25/ 

       https://www.facebook.com/Escena25/ 

Resultat d'imatges de twitter png https://twitter.com/Escena25