DAU AL SEC

Barcelona

C/ Salvà 86

DAU AL SEC

https://www.google.com/maps/place/Dau+al+Sec+Arts+Esc%C3%A8niques/@41.3713786,2.1645305,19.5z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a3d131fd5a97:0x5b36e5a05577b340!8m2!3d41.3713087!4d2.1648471


Un incendi sobre la pluja rara

DAU AL SEC (Barcelona )
19/05/2022 - 29/05/2022
7,00 €

Güele + My Mother My Liberty

DAU AL SEC (Barcelona )
08/06/2022 - 10/06/2022
7,00 €

Una absència pesada

DAU AL SEC (Barcelona )
20/06/2022 - 22/06/2022
7,00 €