Cinemes Albèniz Plaça

Girona

Plaça Jordi de Sant Jordi

Cinemes Albèniz Plaça

https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+Jordi+de+Sant+Jordi,+17001+Girona/@41.9848306,2.8197939,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12bae6e0a4cd3195:0xe5dc12dd7fb73ea9!8m2!3d41.9848306!4d2.8219879


No hi ha espectacles disponibles en aquest recinte