Parc del Fòrum de Barcelona

Sant Adrià de Besòs

Carrer de la Pau, 12

https://www.google.es/maps/place/Parc+del+F%C3%B2rum/@41.4106781,2.2263421,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe64ccf62dc44a7ed!8m2!3d41.4106781!4d2.2263421


Festival Cruïlla 2019

Parc del Fòrum de Barcelona (Sant Adrià de Besòs)
04/07/2019
13,00 €