Hiroshima

Barcelona

Carrer de Vila i Vilà, 65

Hiroshima

https://goo.gl/maps/t3r25b4qgWNtHdgH8


No hi ha espectacles disponibles en aquest recinte